Den digitale teknologien er i stadig utvikling og i dag tilbys flere tjenester enn noensinne over nett. Teknologien byr på programmer og tjenester som gjør forretningsadministrasjon enklere. Koronapandemien har skyvd teknologien enda et steg fremover, da mange av oss måtte gjøre en plutselig og uventet omstilling av forretningsmodellen. Dette innebærte å flytte møter, presentasjoner og kurs over på digitale plattformer.

Digitaliseringen vil bare fortsette å utvikle seg i tiden fremover, og har ikke bedriften din tatt det på alvor enda er det på tide å gjøre det nå. Jan Grønbech, Googles sjef i Norge, mener at “bedrifter som ikke tar denne utfordringen alvorlig vil forsvinne i løpet av de neste ti årene.” Overgangen til en digital plattform kan oppleves stor og forvirrende for mange ansatte, spesielt de som ikke har mye erfaring med teknologi. Klarer man overgangen kan det derimot by på en rekke fordeler. Digitale plattformer byr nemlig på et bredt spekter av muligheter til forbedring som før ikke var tilgjengelige.

Effektivitet er det første ordet mange vil forbinde med digitaliseringen. Når en bedrift går digitalt vil den oppleve at produksjonsprosessen går raskere, og ferdige produkter kan leveres fortere til kunder og klienter. Kundeservice vil også være forbedret, da man har muligheten til å både motta og besvare tilbakemeldinger og henvendelser fra kunder i løpet av kortere tid. Når ansatte først har fått en innsikt i de nye digitale verktøyene og klarer bruke dem på riktig måte, vil de mest sannsynlig merke fordelene selv. På sikt vil jo dette også forbedre arbeidsforholdene, og ansatte som nyter den digitale omveltningens fordeler vil sitte igjen som mer motiverte. Alle ledd i en bedrift kan ha fordel av å flytte til en digital plattform, og generelt er driftskostnadene lavere.

Mange, og spesielt de som ikke har vært mye borti teknologi før, vil ha spørsmål når det kommer til sikkerheten rundt å drive digitalt. Det er forståelig, og sikkerhet er et stadig mer aktuelt tema i vår digitale verden. Selskapene bak de digitale plattformene som tilbys er også klar over dette, og forpliktet til sikkerhet. Det ligger en stor innsats bak å passe på at tjenestene som tilbys er pålitelige og fungerer sømløst uten sikkerhetsproblemer. Dette krever også en egeninnsats fra bedriftens ansatte, og det er derfor viktig at en bedrift legger en innsats i å kurse sine ansatte riktig rundt hvordan de digitale plattformene skal drives.

Ved å gjøre virksomhetene tilgjengelige på en digital plattform, er det lettere å bruke nye markedsføringsstrategier for vekst. Tilnærmingene som SEO-optimalisering og markedsføring av sosiale medier gjør det mulig å nå større mengder forbrukere i løpet av kortere tid. Digitale plattformer byr også på ulike verktøy for dataanalyse, og det blir med det lett å holde oversikt over hvem kundene er, hvilke produkter de liker og hva de ser etter. Man ser med det at alle stegene som inngår i å drive en suksessfull bedrift blir enklere når man satser digitalt. Overgangen kan virke skummel og komplisert, men sannheten er at digitale plattformer gjør å drive bedrift mer effektivt enn noen gang før.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *