I en stadig mer digitalisert verden er det naturlig at fler og fler kvitter seg med fysiske aspekter og deler av bedrifter. Digitaliseringen har både gjort produksjon og arbeid mer kostnadseffektivt enn før, i tillegg til at kommunikasjon og samarbeid går raskere og mer smertefritt.

Her får du 5 fordeler ved å digitalisere bedriften din:

  1. Kostnader

Dette er kanskje den største og mest åpenbare fordelen ved å digitalisere bedrifter. Å kunne kutte utgifter på fysiske poster kan frigjøre store summer i regnskapet. Kontorlokaler, arkiver, strøm, nett, forsikringer osv. En digital bedrift vil naturligvis trekke inn nye kostnader på andre steder, men i de aller fleste tilfeller vil disse være helt marginale i forhold til kuttene fra de fysiske. Færre kostnader vil også kunne gi muligheten til å tilby produkter og tjenester til en lavere pris, som igjen gjør deg mer konkurransedyktig og øker etterspørselen.

  1. Effektivitet

Som tidligere nevnt vil digitalisering ofte gå hånd i hånd med effektivitet. Kommunikasjon og arbeidsflyt er to gode eksempler på dette. Ved å implementere digitale løsninger for kommunikasjon, vil dette gå raskere og dermed frigjøre mer tid til andre oppgaver.

Videre gjelder dette også for arbeidsflyt. Dersom de ansatte i bedriften kan bruke kortere tid på arbeidet, vil dette medføre økt produksjon eller verdiskapning for bedriften (NHO.no).

  1. Digital arbeidsplattform

Å ha en digital arbeidsplattform går nærmere inn på arbeidsflyten i en bedrift. Ettersom internett ikke har samme begrensninger på størrelser er det enkelt å raskt få tilgang til dokumenter og planer uten å måtte fysisk finne dette i et arkiv. En digital arbeidsplattform gjør akkurat dette. ved å samle alle viktige dokumenter, regnskap og planer i ett system kan alle ansatte få tilgang til det de trenger både raskt og på samme sted, uansett hvor de befinner seg eller hvilken tid på døgnet det er.

  1. Bedre priser, transaksjoner og leveranser

Med en digitalisert bedrift øker også muligheten dine for enkle transaksjoner. Dersom kunder kan få kjøpt produkter eller tjenester direkte i nettbutikken eller på hjemmesiden din vil dette gjøre det lettere å holde kontroll på inntekter og regnskap. Videre gjør dette også det lettere for bedriften å utføre leveranser. Dette forutsetter at du har et eget lager fremfor fysisk butikk, der alle varer blir sendt fra, uavhengig hvor den skal. Et eget lager frigjør plass og øker effektiviteten og rekkevidden for leveranser.

  1. Profesjonalitet

I dag blir digitale løsninger sett på som mer innovative og profesjonelle enn gamle og tradisjonelle måter. Dette ser man omtrent overalt, om det så er avisen du leser eller måten du handler på. Digitale løsninger gjør brukeropplevelsen for forbrukeren lettere og raskere, samtidig som de opplever en form for profesjonalitet i det du tilbyr. Dette er gunstig med tanke på returnerende kunder.

Alt i alt er det få grunner til å ikke digitalisere nye område i bedrifter. Både historien og konkurransen på markedet de siste årene viser at bedrifter tidlig ute med ny teknologi ofte stiller sterkere enn de som henger igjen med gamle og utdaterte måter å jobbe på.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *